АРХІВАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ

АРХІВАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ (англ. archivation — архівація) — стискання одного або багатьох файлів з метою зменшення обсягу даних при їх зберіганні на носіях інформації або при передачі даних по каналах зв’язку, у т.ч. і в мережі Інтернет, та розміщення стислих файлів в одному архівному файлі. Архів [archive] — сукупність даних, створених внаслідок діяльності користувача обчислювальної системи, робочих матеріалів і засобів їх тривалого зберігання. Робочими матеріалами є копії документів, рідко використовуваних програм, даних і т.п. Як засоби тривалого зберігання сьогодні використовуються переважно оптичні диски. Правильно організована А.і. захищає користувача від втрат при будь-яких аварійних ситуаціях в комп’ютері. Архівний файл [archived file] — файл, поміщений в архів. Файл, що є наслідком стиснення архіватора. В один архівний файл можуть бути поміщені декілька стислих файлів. А.і. виконується спеціальною програмою — архіватором. Архіватор [archivator] — програма або комплекс програм, що виконує архівацію файлів для компактнішого тривалого зберігання в зовнішній пам’яті і відновлення стислих файлів у первинному вигляді (розархівування). У персональних комп’ютерах найбільш поширені програми архівації PowerArchiver, QuickZip, WinAce, WinRAR, WinZip, ZipGenius, ZipltFastі. Всі вони дають можливість компактнішого зберігання файлів на дисках і дозволяють: 1) упаковувати всі, окремі або ті, які відповідають певному шаблону файли робочого каталогу в архівний файл; 2) додавати файли в архівний файл; 3) видаляти файли з архівного файлу; 4) проглядати вміст архівного файлу; 5) витягувати з архівного файлу або розпаковувати всі файли архіву; 6) створювати архівні файли, що саморозпаковуються.

Кенин A.M., Печенкина Н.С. ПЗМ PC для пользователей или как научиться работать на компьютере. — Екатеринбург, 1997; Фигурнов В.З. ПЗМ PC для пользователя. — М., 1998.


Інші статті автора