АПТЕЧНИЙ СКЛАД

АПТЕЧНИЙ СКЛАД (аптечна база)заклад охорони здоров’я, який функціонує на підставі ліцензії та здійснює оптову реалізацію ЛП і виробів медичного призначення іншим суб’єктам оптової та роздрібної торгівлі, закладам охорони здоров’я та виробникам ЛЗ за правилами, встановленими чинним законодавством та міжнародними стандартами Належної дистриб’юторської практики (Good Distribution Practice — GDP). До функції А.с. входять: зберігання реалізація ЛП, фармацевтичних та санітарно-гігієнічних товарів іншим суб’єктам фармацевтичного ринку (торгова функція); інформаційне забезпечення торгово-посередницької діяльності на фармацевтичному ринку (інформаційна функція). А.с. повинен займати ізольовані приміщення, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, установленим нормативними актами МОЗ України. Технічне, господарське та інформаційне оснащення А.с. повинно здійснюватися відповідно до чинних нормативних документів. Суб’єкти господарювання мають забезпечити наявну складську площу виробничих і допоміжних приміщень відповідними умовами для приймання, зберігання, відпуску фармацевтичних і санітарно-гігієнічних товарів. Персонал А.с. повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, постійно підвищувати свій професійний рівень, мати технічний одяг, спеціальне взуття. При влаштуванні на роботу персонал А.с. повинен проходити медичне обстеження, а в подальшому — періодичний медичний огляд згідно з чинними вимогами.

А.с. можна класифікувати за формою власності на підприємстві: державної (комунальної), колективної та приватної. За відомчою підпорядкованістю можна визначити А.с., підпорядковані МОЗ, іншим міністерствам і відомствам, напр. Міністерству шляхів сполучення, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ тощо. Згідно з асортиментом товарів А.с. розподіляють на спеціалізовані, які займаються оптовою реалізацією ліків певної фармакотерапевтичної групи або фірми-виробника, та загального типу, з різноманітним асортиментом ЛП, фармацевтичних і санітарно-гігієнічних товарів. За формою господарювання та джерелами фінансування поділяють на А.с., що самостійно формують дохід з торгово-посередницької діяльності як різницю між ціною реалізації та ціною закупівлі товару (собівартістю), та склади, які належать до організаційної структури медичних представництв і не формують доходу, а фінансуються централізовано. Згідно з сумою посадових окладів керівних працівників А.с. зазначені суб’єкти господарювання поділяються на 5 груп. Аптечні склади (бази) можуть мати таку організаційну структуру: приймальний відділ та товарні відділи (отруйних, наркотичних, психотропних, одурманюючих ЛП, спирту етилового, «сухих» ліків («ангро»), «рідких» ліків («ангро»), ЛП, фармацевтичних і санітарно-гігієнічних товарів, оптики, аптечного обладнання та медичного інструментарію, ЛРС), відділ експедиції та допоміжних підрозділів (мийна, фасувальна, пакувальна).

 Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 123/96 — ВР; «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»; Організація фармацевтичного забезпечення населення / А.С. Немченко, А.А. Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін. — Х., 2007.


Інші статті автора