АПТЕЧНИЙ ПУНКТ

АПТЕЧНИЙ ПУНКТ — відокремлений структурний підрозділ суб’єкта господарювання — аптеки, який має ліцензію на здійснення господарської діяльності з роздрібної реалізації ліків і виробів медичного призначення за правилами, встановленими чинним законодавством.

А.п. може здійснювати реалізацію як рецептурних, так і безрецептурних ЛП, на відміну від А.к., у якому відпускаються лише препарати безрецептурного переліку та вироби медичного призначення. А.п. повинні розміщуватися у відокремленому ізольованому приміщенні лікувально-профілактичного закладу без чи з торговою залою. Загальна площа має становити не менше 18 м2, тоді як мінімальна площа А.к. залежить від його територіального розташування. Так, якщо А.к. розташований у капітальній споруді, то його мінімальна площа повинна становити не менше 8 м2, без відділу торгової зали. Згідно з чинними нормативно-правовими актами А.п. можна розміщувати на перших поверхах житлових або громадських будівель за наявності відокремленого входу, підведених комунікацій, каналізації, водо- та теплопостачання, наявності вентиляції. У цьому разі приміщення А.п. повинно становити не менше 21 м2, у т.ч. 8 м2 — зона розміщення обладнання робочих місць персоналу, 10 м2 — зала обслуговування клієнтів, 3 м2 — туалет. Приміщення А.п.(к.) повинні відповідати ліцензійним нормам, установленим нормативними актами МОЗ України, а також мати відповідне до нормативних актів технічне, господарське та інформаційне забезпечення (стелажі, шафи, холодильник, довідкову літературу, нормативно-правові акти тощо). У приміщенні А.п. повинен бути сейф або металева шафа для зберігання препаратів контрольованої групи ЛЗ. Рівень підготовки персоналу А.п.(к.) повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, постійно підвищуватись, працівники повинні мати технічний одяг, спеціальне взуття та проходити періодичний медичний огляд згідно із законодавством України. А.п. відкриваються переважно в лікувально-профілактичних закладах, тоді як А.к. — на заводах, фабриках, вокзалах, в аеропортах, магазинах, супермаркетах, торговельних центрах тощо. На фасаді А.п.(к.) має бути вивіска із зазначенням назви господарюючого суб’єкта та власника або уповноваженого ним органу, інформацією про режим роботи, адресою найближчої та чергової аптек. Режим роботи встановлюється господарюючими суб’єктами, у підпорядкуванні яких він знаходиться за погодженням з місцевими органами влади. Завданням функціонування А.п.(к.) є забезпечення населення повноцінною та якісною фармацевтичною допомогою згідно з чинним законодавством України та міжнародним стандартом Належна фармацевтична (аптечна) практика (Good Pharmaceutical Practice — GPP). До функцій А.п.(к.) належить: реалізація ЛП і товарів аптечного асортименту та санітарно-гігієнічних товарів населенню (торгова функція), організація фармацевтичної опіки та санітарно-просвітницької роботи серед населення (інформаційна функція), надання першої медичної допомоги (соціальна функція).

 Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 123/96 — ВР; «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»; Організація фармацевтичного забезпечення населення / А.С. Немченко, А.А. Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін. — Х., 2007.


Інші статті автора