АПТЕКАРСЬКИЙ ПОМІЧНИК

АПТЕКАРСЬКИЙ ПОМІЧНИК (гезель) — нижчий фармацевтичний ступінь у Росії. У Положенні (Правила випробування лікарів, фармацевтів, ветеринарів) 1845 р. зазначається: «Испытание на степень аптекарского помощника должно иметь целью получение удостоверения, что ученик столько знающ в аптекарском искусстве, что может производить безошибочно все рецептурные работы и уметь приготовлять в лаборатории препараты, руководствуясь предписанием фармакопеи». А.п., який прослужив у чині не менше 3 років і прослухав курс відповідних наук в університеті, мав право складати іспити на ступінь провізора.

 Правила испытания врачей, фармацевтов, ветеринаров, дантистов и повивальных бабок // Сб. постановлений по Министерству народного просвещения. 1840–1855 гг. — СПб, 1876. — Т. 2.


Інші статті автора