АПТЕКА ГОМЕОПАТИЧНА

АПТЕКА ГОМЕОПАТИЧНА — спеціалізований аптечний заклад, який забезпечує населення та лікувально-профілактичні заклади гомеопатичними ЛП. Організація роботи А.г. здійснюється у порядку, встановленому для господарсько-розрахункових аптек. Відкриття А.г. будь-якої форми власності передбачає одержання ліцензії на право виробництва гомеопатичних ЛП та їх роздрібну реалізацію. А.г. у своїй діяльності керується законодавством України, розпорядженнями та положеннями керівних органів, статутом. А.г. очолює завідувач-провізор, який керує діяльністю колективу закладу. Основне завдання А.г. полягає у забезпеченні населення та закладів охорони здоров’я гомеопатичними ЛП та іншими предметами аптечного асортименту. А.г. здійснює виробничу, забезпечувальну, фінансову, господарську діяльність, проводить інформаційну та консультативну роботу, вивчає та узагальнює рецептуру, вивчає можливість виготовлення низки гомеопатичних препаратів у вигляді дрібного виробництва чи внутрішньоаптечної заготовки. Для успішного виконання основних завдань, поставлених перед А.г., передбачається можливість організації окремих самостійних відділів — відділу запасів, рецептурно-виробничого, рецептурно-безрецептурного відпуску ліків. Розміри приміщень відповідно до обсягу роботи визначаються спеціальними нормативами, затвердженими МОЗ України.

 Наказ МОЗ УРСР від 03.08.1989 р. № 165 «Про розвиток гомеопатичного методу у медичній практиці та покращання організації забезпечення населення гомеопатичними лікарськими засобами». — К., 1989.


Інші статті автора