АПТЕКА

АПТЕКА (грец. apotheke — склад, сховище і лат. officina — майстерня) − заклад охорони здоров’я, що функціонує на підставі ліцензії і в якому здійснюється роздрібна реалізація ЛП, виробів медичного призначення (ВМП) та інших товарів, виготовлення ЛП за правилами, встановленими чинним законодавством. Завданням А. є своєчасне забезпечення населення якісною фармацевтичною допомогою згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами Належної фармацевтичної (аптечної) практики (Good Pharmaceutical Practice — GPP). Функції А.: виготовлення ліків за індивідуальними рецептами та вимогами лікувально-профілактичних закладів (виробнича функція); реалізація рецептурних та безрецептурних ліків та ВМП населенню та лікувально-профілактичним закладам, іншим організаціям і підприємствам відповідно до нормативних актів (торгова функція); організація санітарно-просвітницької діяльності серед населення, фармацевтичної опіки пацієнтам та надання інформаційної допомоги лікарням із фармацевтичних питань (інформаційна функція); надання першої медичної допомоги та відпуск ЛП і ВМП за пільговими та безоплатними рецептами (соціальна функція). Відповідно до нормативних актів МОЗ України та вимог ліцензійних умов А. повинна займати ізольоване приміщення з окремим входом, мати певне господарське, технологічне та інформаційне оснащення; повинна мати відповідні умови для зберігання, виробництва і реалізації фармацевтичних, парафармацевтичних та санітарно-гігієнічних товарів. Приміщення А. мають відповідати вимогам будівельних і протипожежних норм. Суб’єкти господарювання повинні мати обов’язковий перелік торгово-виробничих і допоміжних приміщень А. Персонал А. повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, постійно підвищувати свій професійний рівень, періодично проходити медичний огляд згідно з чинним законодавством, мати спеціальний одяг та взуття. На фасаді А. має бути вивіска із зазначенням назви господарюючого суб’єкта або уповноваженого ним органу, а також інформації про режим роботи, адресу найближчої та чергової А. Режим роботи А. встановлюється господарюючими суб’єктами за погодженням з місцевими органами влади. Загальна площа А. повинна становити: для А., які займаються реалізацією ЛП, — не менше 50 м2 (площа торговельного залу — не менше 18 м2); для сільських А. — не менше 40 м2. А. можуть бути класифіковані за різними критеріями: А. державної та комунальної форми власності, приватні та з колективною формою власності. За відомчою ознакою розрізняють А., підпорядковані МОЗ та іншим міністерствам і відомствам, напр. Міністерству шляхів сполучення, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ тощо. За формою господарювання та джерелами фінансування розрізняють: госпрозрахункові, які самостійно формують доходи, держбюджетні А., що належать до організаційної структури лікувально-профілактичних закладів і фінансуються безпосередньо з державного бюджету. За порядком організації та ведення системи обліку розрізняють А. з централізованою системою бухгалтерського обліку, що передбачає підпорядкованість організації вищого рівня, напр. Центральній районній аптеці, або належать до торгової мережі аптек колективної або приватної форми власності. Ці А., як правило, мають централізовану систему управління товарними запасами та централізований бухгалтерський облік ресурсів, не мають рахунку в банку. Інші А. мають більшу самостійність у веденні системи обліку та визначенні стратегії тактики економічного розвитку тощо. Згідно з територіальною підпорядкованістю визначають міські та сільські А. За напрямками діяльності А. розподіляють на: роздрібні, які здійснюють переважно роздрібну реалізацію ЛП та санітарно-гігієнічних товарів населенню (у закордонній аптечній практиці такі А. визначаються як «громадські»), та лікарняні, міжлікарняні госпрозрахункові та держбюджетні А., обслуговують лікувально-профілактичні та навчальні заклади, санаторії, профілакторії та інші організації (цей тип аптек у закордонній фармацевтичній практиці має назву «шпитальних»). Лікарняні А. можуть створюватися в лікарнях, що мають від 100 ліжко-місць і більше. Обслуговування декількох лікувально-профілактичних закладів здійснюють міжлікарняні А. За асортиментом ліків, що реалізуються споживачам, визначають А. гомеопатичні, фітопрепаратів, гормональних препаратів тощо. За торгово-виробничими функціями А. поділяються на виробничі, які виготовляють ліки за індивідуальними рецептами лікарів та на вимогу лікувально-профілактичних закладів, а також організовують внутрішньоаптечне виробництво ліків, та А. невиробничі, що реалізують виключно готові ЛП. Згідно з групами хворих і категоріями населення, які переважно обслуговуються ними, визначають спеціалізовані А., напр. геріатричні, «Матері та дитини» та іншого типу. За показниками розміру посадових окладів керівних працівників А. розподіляються на п’ять груп. Залежно від обсягів роботи та специфіки діяльності А. можуть мати таку організаційну структуру: рецептурно-виробничий відділ, відділ готових ЛП, відділ безрецептурного продажу ліків, санітарно-гігієнічних товарів, відділ запасів. Крім названих, у великих А. можуть бути організовані відділи парафармацевтичних товарів, спеціальних харчових продуктів, дитячого харчування, лікувальної косметики тощо.

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 123/96–ВР; Організація фармацевтичного забезпечення населення / А.С. Немченко, А.А. Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін. — Х., 2007.


Інші статті автора