АНТИГОМОТОКСИЧНІ ПРЕПАРАТИ

Антигомотоксичні препарати (лат. praeparata antihomotoxica < грец. anti — проти + homos — людський + toxikon — отрута) були виготовлені в 1936 р. у Німеччині, а в 1948 р. антигомотоксична терапія була оформлена доктором Г.-Г. Рекевегом як медична система і представлена медичній громадськості Німеччини.

Антигомотоксичні препарати виробляються відповідно до основних принципів виготовлення гомеопатичних препаратів. Сировиною для їх виготовлення є справжні гомеопатичні монопрепарати (рослинного, тваринного і неорганічного походження), потенційовані алопатичні препарати, нозоди, потенційовані препарати, виготовлені з тканин і органів тварин, каталізатори (потенційовані вітаміни групи В, кислоти з циклу лимонної кислоти та їхні солі, окремі сполуки, що виявляють стимулювальну дію — гормони, біогенні аміни, рослинні екстракти), суїс-органні препарати (потенційовані препарати з різних органів і тканин людини). Антигомотоксичні препарати випускають дві німецькі фірми («Heel» і «Dr. Reckeweg») спільно з дочірніми підприємствами.

Антигомотоксичні препарати поділяють на такі групи:

  1. одиничні препарати в індивідуальних потенціях (розведеннях);
  2. одиничні препарати в сполученнях потенцій — Іnjeel і Іnjeel forte;
  3. набори потенцій різних гомеопатичних одиничних препаратів, змішаних у готовий до застосування комплексний препарат — Homaccord;
  4. комплексні препарати, що складаються з декількох речовин, які містяться лише в одному розведенні — Composіtum.

Біологічна медицина: наукові погляди, лікарські засоби і терапевтичні методи / За ред. Ф. Шмида. — Баден-Баден, 1996; Реквег Г.-Г. Гомеопатическая антигомотоксикология. Систематизированное практическое лекарствоведение. — Смоленск, 1997; Homoeopathіa antіhomotoxіca. Band І. Aurelіa-Verlag. — Baden-Baden, 1984; Ordіnatіo antіhomotoxіca et materіa medіca. Heel. Dіstrіbuted by the Scіentіfіc Department of Bіologіsche Heіlmіttel Heel Gmb. — Baden-Baden, 1989.


Інші статті автора