АНЕСТЕЗІЯ

АНЕСТЕЗІЯ (лат. anaesthesia; грец. an — не, заперечення + aisthesis — відчуття, чутливість) — втрата чутливості.

Розрізняють штучну А. (загальну і місцеву) та повну або часткову А., яка настає внаслідок патологічного процесу у різних відділах нервової системи. В основі А. лежить блокада проведення імпульсів від периферійних рецепторів до кіркового відділу шкірного аналізатора.

А. може бути парціальною (дисоційованою), коли втрачаються окремі види чутливості (напр. температурна, больова, пропріоцептивна) і тотальною, яка характеризується відсутністю усіх видів чутливості. При парціальній А. відбувається порушення у провідникових шляхах одного або декількох видів чутливості (часто при ураженні заднього рога, лише задніх або бокових стовбурів спинного мозку). Неповна втрата чутливості називається гіпестезією, яка може проявлятися зниженням одного або всіх видів чутливості. Іноді відзначають природжену відсутність больової чутливості (анальгезія). При тотальній А. порушується провідність нервових шляхів для всіх видів чутливості, що відбувається при ураженні периферичного нерва, заднього корінця, клітин спинномозкового вузла, медіальної петлі, зорового бугра, внутрішньої капсули задньої центральної звивини. У деяких випадках можливе невпізнавання предметів при їх обмацуванні із заплющеними очима (астереогноз). При істерії відзначають своєрідне порушення чутливості, не зумовлене органічним ураженням нервової системи. А. в цих випадках має прямі «ампутаційні» межі (за типом панчіх, шкарпеток, рукавичок та ін.). А. місцева (англ. anaesthesia localis — місцеве знеболювання) — оборотна втрата чутливості (насамперед больової) тканин окремих ділянок тіла, зумовлена дією різних хімічних, фізичних або механічних факторів на утворення периферичної нервової системи. У медичній практиці для цього використовують місцеві анестетики. Виділяють три основні типи А. місцевої: термінальна (поверхнева), інфільтраційна та провідникова. Їх розрізняють за місцем блокади елементів аферентної дуги та методами створення.

БМЭ. — М., 1974. — Т. 1; БСЭ. — М., 1970. — Т. 2; Женило В.М., Овсянников В.Г., Беляевский А.Д. Основы современной общей анестезии. — Ростов-на-Дону, 1998.


Інші статті автора