АНАЛІТИЧНА ПРОБА

АНАЛІТИЧНА ПРОБА — проба ЛРС, яку відбирають методом квартування з середньої проби для визначення її тотожності та доброякісності. З кожного виду сировини відбирають три А.п., маса яких зазначена у ДФ ХI. При масі проби до 50,0 г похибка не має перевищувати ±0,01, при масі проби від 100,0 до 500,0 г — ±0,1; при масі від 500 до 1000 г — ±1,0, якщо маса проби більше 1000 г, то похибка ±5,0. Першою відбирають А.п. для визначення вологості (пробу герметично упаковують); другою — А.п. для визначення тотожності, подрібнення та вмісту домішок; у третій пробі визначають вміст золи та діючих речовин.

 Государственная Фармакопея СССР: Вып. 1. Общие методы анализа. — М., 1987; ДФ ХI. — М., 1987. — Т. 1.


Інші статті автора