АНАЛІЗ СУДОВО-ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ

АНАЛІЗ СУДОВО-ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ (цілеспрямований і загальний) — сукупність науково обґрунтованих методів, які застосовуються на практиці для виділення, виявлення та кількісного визначення токсичних речовин. Судово-токсикологічне дослідження речових доказів здійснюється у відділеннях судово-медичної токсикології бюро судово-медичної експертизи лікарем — судово-медичним токсикологом.

Особливості А.с.-т.: різноманітність об’єктів аналізу (біологічні рідини, внутрішні органи трупів, харчові продукти, предмети домашнього вжитку, залишки лікарських речовин, одяг та ін.); незначні кількості токсичних речовин порівняно з досить великими наважками біологічного матеріалу, з якого підлягають виділенню аналізовані отрути; необхідність проведення дослідження токсичних речовин у присутності їх метаболітів та домішок біологічного матеріалу (білків, жирів, пігментів); необхідність оцінки результатів аналізу, оскільки при використанні високочутливих реакцій та методів можливе виявлення не тільки сполуки, яка спричинила отруєння, а й деяких інших речовин — складових клітин і тканин організму, також лікарських речовин, застосованих з терапевтичною метою.

А.с.-т. загальний проводиться за відсутності в документі про призначення експертизи конкретного завдання. У цьому разі судово-медичний токсиколог має керуватися переліком токсикологічних речовин, які підлягають судово-токсикологічному дослідженню згідно з наказом МОЗ України. А.с.-т. цілеспрямований стосується визначеної хімічної групи отрут чи окремої речовини, зазначених у супровідному документі, з урахуванням характеру передбачуваного отруєння.

Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія. — К., 1995.


Інші статті автора