АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИЙ

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИЙ — комплексне вивчення наслідків економічної діяльності підприємств фармацевтичного профілю всіх форм власності, визначення впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків і резервів та розробки заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва фармацевтичної продукції та її реалізації, підвищення ефективності та стабільності роботи підприємств. Предмет А.е. — фінансово-господарська діяльність ФП і установ. Об’єкт А.е. — окремі економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники, напр. виробнича та комерційна діяльність заводів —виробників ЛП, наявність і використання ресурсів для виробництва ЛП, якість фармацевтичної продукції, ритмічність її виробництва та зв’язок з попитом на ЛП, ринкові ціни та прибуток, ефективність управлінської діяльності. Основні завдання А.е.: економічна оцінка діяльності ФП, його виробничих, збутових та інших підрозділів, визначення показників, які характеризують ефективність діяльності підприємств фармацевтичного профілю у цілому (прибуток, рівень рентабельності, ліквідність, заборгованість тощо); пошук і визначення величини внутрішньогосподарських резервів; контроль за роботою ФП і установ усіх форм власності. Розрізняють оперативний, повний і тематичний А.е. Оперативний А.е. здійснюється суб’єктами фармацевтичного ринку (заводи — виробники фармацевтичної продукції, оптові та роздрібні ланки фармацевтичної мережі, фармацевтичні фірми тощо) на основі як щоденної, так і місячної, квартальної та річної економічної інформації з метою прийняття оперативних управлінських рішень. Повний А.е. проводиться за всіма видами економічної діяльності підприємства (постачання, виробництво, збут, прибуток, рентабельність, платоспроможність тощо); тематичний А.е. — за окремими видами або окремими показниками діяльності ФП. За змістом А.е. поділяють на загальноекономічний і техніко-економічний. Загальноекономічний, або фінансово-економічний, з’ясовує узагальнюючі вартісні показники господарської діяльності суб’єктів господарювання на фармацевтичному ринку (величина прибутку, рівень рентабельності й обсяги виробництва фармацевтичної продукції та її реалізація тощо). Техніко-економічний, або внутрішньогосподарський, передбачає аналіз застосування техніки, технологій та інших матеріальних ресурсів при виробництві фармацевтичної продукції, а також вплив отриманих господарських показників на загальні економічні показники.

 Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. — К., 2000.


Інші статті автора