ФАКУЛЬТЕТ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВІЗОРІВ

ФАКУЛЬТЕТ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВІЗОРІВ (ФУП) функціонував з 1983 р. по 1992 р. при ХФІ. Відкриття ФУП було зумовлене гострою потребою в післядипломній підготовці фармацевтів та провізорів України і наявності висококваліфікованих фахівців фармації у Харкові. Факультет удосконалення провізорів очолив проф. І.М. Перцев. Були створені провідні кафедри: управління та економіки фармації (завідувач проф. В.М. Толочко), фармацевтичної технології та фармакології (завідувач проф. І.М. Перцев), фармацевтичної хімії і фармакогнозії (в різні роки очолювали доц. В.В. Друговіна, професори В.В. Болотов, В.Ф. Конєв, І.П. Банний). За короткий термін була створена матеріальна база, навчальні плани та програми, навчально-методичне та технічне забезпечення післядипломної підготовки фахівців у повному обсязі. Цьому великою мірою сприяла постійна увага ректорату навчального закладу до кадрового комплектування професорсько-викладацьким складом кафедр факультету, на які були залучені провідні фахівці (професори, доценти), та певні вимоги МОЗ України. Основним напрямком роботи факультету була післядипломна підготовка спеціалістів фармації шляхом спеціалізації, загального та тематичного удосконалення. За період з 1984 по 1992 р. на ФУП підвищили кваліфікацію понад 7000 спеціалістів фармації. У 1993 р. факультет було ліквідовано у зв’язку зі створенням на його базі ІПКСФ.

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації: крізь призму часу / В.П. Черних, В.М. Толочко, О.Ф. Пімінов, та ін. — Х., 2004; Українська фармацевтична академія / В.П. Черних, І.А. Зупанець, З.М. Мнушко та ін. — Х., 1996.


Інші статті автора