АНАБОЛІЧНІ ПРЕПАРАТИ

Анаболічні препарати (anabolica < грец. anabole — підйом; син.: анаболіки) — ЛП, що посилюють біосинтез білка, стимулюють процеси регенерації. Широко застосовують у медичній практиці для активації анаболічних процесів у разі виснаження в післяопераційний період, при тяжких інфекціях, інфаркті міокарда, остеопорозі, відставанні росту у дітей, уповільненому зрощенні переломів тощо.

Класифікація. Анаболічні препарати поділяють на стероїдні (метандієнон, нандролон) і нестероїдні (інозин, оротова кислота). До стероїдних препаратів належать сполуки чоловічих статевих гормонів, такі, як медротестерону пропіонат, тестенат. Однак їх застосуванню як лікувальних анаболічних препаратів перешкоджають андрогенні властивості. У зв’язку із цим були синтезовані сполуки, близькі за структурою до стероїдних речовин, але які мають переважно анаболічну активність — метандієнон, нандролон. Вони і одержали назву анаболічні стероїди.

Механізм дії. Активують білковий синтез, збільшують масу скелетних м’язів, сприяють затримці кальцію в кістках, стимулюють процеси загоєння. Позитивний вплив А.п. на білковий обмін пов’язують із затримкою в організмі азоту, сірки, фосфору й активізацією синтезу амінокислот.

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; Машковский М.Д. Лекарственные средства. В 2 т. — М., 2002. — Т. 1, 2; Регистр лекарственных средств России. РЛС — Энциклопедия лекарств / Гл. ред. Г.Л. Вышковский. — М., 2003.


Інші статті автора