ФАКТОРИНГ

ФАКТОРИНГ (англ. factoring < factor — агент, посередник) — операції з інкасування дебіторської заборгованості клієнта з виплатою коштів негайно або поступово у міру погашення заборгованості. Таким чином, це різновид торговельно-комісійних операцій, пов’язаних з перевідступленням клієнтом-постачальником платіжних вимог за поставлені товари і право одержання платежів за ними. Ф. обслуговування ФП дозволяє прискорити обіговість грошових коштів у розрахунках і тим самим не тільки зекономити, але й підвищити ефективність виробництва. Практика свідчить, що Ф. — це унікальна гнучка тактика автоматичного збільшення кредитування ФП в умовах підвищення збуту. В операції Ф. беруть участь три сторони: Ф. — посередник (спеціалізована факторингова компанія або комерційний банк), постачальник, покупець. Виділяють 6 видів операцій Ф.: 1) регулярне придбання права на одержання дебіторської заборгованості, яке постачальник передає Ф. фірмі, повідомляє про це свого боржника. В цьому разі Ф. фірма перераховує кошти за виставлену платіжну вимогу зі свого рахунку на рахунок постачальника. Далі на підставі платіжного документа Ф. фірма слідкує за надходженням платежів. Розробляється реєстр виставлених вимог, які й обслуговує Ф. фірма; 2) оплата висунених покупцю платіжних документів, тобто одержання права на кредиторську заборгованість — Ф. фірма за рахунок власних оборотних коштів сплачує претензії за рахунком підприємства за одержані товарно-матеріальні цінності. Протягом дії договору (див. Договір) усі претензії до рахунку підприємства, які не можуть бути ним сплачені за рахунок власних коштів або банківського кредиту, сплачуються Ф. компанією або банком без оформлення будь-яких зобов’язань або інших документів. Після такої операції право на одержання коштів, якими користується постачальник, переходить до Ф. фірми. Це право може бути реалізовано у міру надходження коштів на рахунок клієнта. Одноразово на нього перераховується пеня, яка сплачується постачальнику платником і стає доходом Ф. фірми. Такі операції привабливі для всіх учасників угоди: платники, які мають договір з Ф. компанією, одержують гарантію платежів, що підвищує їх авторитет і зміцнює відносини з постачальниками і виконавцями робіт; постачальники одержують гарантію своєчасного надходження коштів за продукцію, що є підставою для зміцнення договірних відносин з покупцями; 3) одноразова купівля Ф. фірмою права на одержання дебіторської заборгованості після повідомлення постачальника банком покупця про відсутність у нього потрібних коштів. Ця операція актуальна за наявності простроченої дебіторської заборгованості у великих розмірах; 4) придбання векселя (див. Вексель) — перевідступлення права власника векселя банку. Векселю надається форма переказного. Власнику векселя Ф. фірма сплачує вартість векселя з утриманням певної суми (дисконту); 5) видача бланкових кредитів здійснюється аналогічно до надання кредитів банком. Ф. фірма може створювати привабливий імідж, якщо буде використовувати більш високу процентну ставку; 6) поручительство при комерційному кредитуванні — Ф. фірма виступає організуючою ланкою в договорі між підприємством-покупцем і підприємством-кредитором. При цьому останньому гарантується погашення позик зі своїх коштів, якщо платник стане неплатоспроможним. У цьому разі Ф. фірма бере на себе функцію страхувальника. Існує декілька типів факторингових угод. Угода про повне обслуговування ФП (відкритий Ф. без права регресу), як правило, укладається за умови постійних і досить тривалих контактів між постачальником і Ф. компанією (банком). Повне Ф. обслуговування підприємства включає його повний захист від появи сумнівних боргів і забезпечує гарантоване надходження коштів. Повне обслуговування здійснюється за умови, що постачальник перевідступає Ф. фірмі борги всіх своїх клієнтів. Основою Ф. фінансування є Ф. договір, який визначає обов’язки і відповідальність сторін. У договорі обумовлюють: вид Ф. операції; розмір кредиту; відсоткову ставку; розмір винагороди за всіма видами послуг; гарантії виконання взаємних зобов’язань і матеріальну відповідальність за їх невиконання; порядок оформлення документів та інші умови. Договір з Ф. обслуговування укладається між постачальником і банком (Ф. фірмою) на термін не менше 1 року. Можливе його подовження на термін до 4 років.

Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002; Cox A.N., Mackenzie J.A. International Factoring. — L., 1986; James C. Van Horne. Finantial Markets Rates and Flows. Englewood Cliffs. — New York, 1994.


Інші статті автора