АМІТОЗ

АМІТÓЗ (грец. а- — заперечення + mitos — нитка) — поділ соматичних клітин, який відбувається без спіралізації хромосом і без утворення веретена поділу (відрізняється від мітозу, де відбувається прямий поділ інтерфазного ядра клітини, а згодом і цитоплазми). Під час А. ядерце видовжується, перешнуровується, а потім витягується і ядро. У деяких випадках у ядрі виникає перегородка, що ділить його на дві частини. Поділ ядра іноді супроводжується поділом цитоплазми. Розрізняють кілька форм А.: 1) рівномірний, коли утворюється два рівних ядра; 2) нерівномірний, коли утворюються нерівні ядра; 3) фрагментаційний, коли ядро розпадається на багато дрібних ядер однакової або різної величини. Чи відбувається попередній синтез ДНК перед початком А. і як вона розподіляється між дочірніми ядрами — невідомо. Іноді при поділі певних клітин мітоз чергується з А. А. — це своєрідний тип поділу, що іноді спостерігається при нормальній життєдіяльності клітини, а здебільшого при порушеннях функції, часто під впливом опромінення чи дії інших шкідливих чинників. Він властивий високодиференційованим клітинам. А., порівняно з мітозом, зустрічається рідше і відіграє другорядну роль у клітинному поділі переважної більшості живих організмів.

Билич Г.Л., Катинас Г.С., Назарова Л.В. Цитология. –СПб, 1999; Жегунов Г.Ф., Жегунова Г.П. Цитологические основы жизни. — Х.; 2000; Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. — М., 2004; Медична біологія / Пішак В.П., Бажора Ю.І., Брагін Ш.Б. та ін. / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. — Вінниця; 2004;.


Інші статті автора