АМІНОАЦИЛ-тРНК-СИНТЕТАЗИ

АМІНОАЦИЛ-тРНК-СИНТЕТАЗИ (АРСази) — група ферментів класу синтетаз, які каталізують сукупність реакцій, що становлять один з етапів білкового синтезу — специфічне зв’язування амінокислот з відповідними тРНК (рекогніція). У цитоплазмі прокаріот АРСази розподілені дифузно, а в еукаріотичних клітинах організовані в мультиензимні комплекси, зв’язані з внутрішньоклітинними мембранами. У результаті функціонування АРСаз амінокислоти з’єднуються лише з відповідними транспортними РНК, при цьому утворюються комплекси аміноацил-тРНК, у вигляді яких амінокислоти безпосередньо включаються в біосинтез білка. Специфіка ферментативного процесу забезпечується тим, що мультиензимний комплекс має дві каталітичні ділянки, за участю яких він здатний розпізнати як специфічну для нього амінокислоту, так і відповідну їй транспортну РНК. Разом з тим у зв’язку з одноманітністю функцій усі тРНК мають подібну просторову структуру, тому розпізнавання АРСазами «своєї» тРНК базується на незначних відмінностях будови окремих транспортних РНК.

 Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. — К., 1993; Химическая энциклопедия. В 5 т. — М., 1988. — Т. 1.


Інші статті автора