ФАЙЛ

ФАЙЛ (англ. file — досьє, картотека) — 1) сукупність упорядкованих та взаємопов’язаних записів даних, що мають опис для ідентифікації окремих фрагментів таких записів; 2) послідовність записів даних, розміщених на зовнішніх запам’ятовувальних пристроях (зовнішня пам’ять) комп’ютера і розглядається в процесі їх обробки або пересилання як єдине ціле. Вся інформація, з якою користувач працює на комп’ютері, як і програми, за допомогою яких вона обробляється, утримуються у вигляді окремих Ф. Частину операційної системи комп’ютера, яка відповідає за використання зовнішньої пам’яті машини, називають файловою системою. Кожен Ф. має позначення, яке складається з 2 частин: імені та розширення. Розширення складається з крапки і деяких символів, від одного до трьох (таблиця). Розширення не є обов’язковим. Ф. зберігаються в папках. Ф. і папки, які знаходяться в одній папці (Ф. і вкладені папки), повинні мати різні імена. У Microsoft Office прийнята певна дисципліна іменування Ф., сутність якої полягає у використанні розширення імені для визначення, до якого типу документів належить певний Ф.

Таблиця. Поширені розширення файлів

.com,.exeГотові до використання програми
.batКомандні файли
.jpg, Tiff та ін.Графічні файли
.wav,.mp3Звукові файли
.avi,.wmvФайли відеозображень
.doc,.dotТекстові файли Word та їх шаблони
.xls,.xltФайли документів Excel, шаблони
.mdbФайл бази даних Access
.ppt,.potПрезентація й шаблон презентації PowerPoint

Організація зберігання Ф. та доступу до них користувача визначається каталогом. Каталог — спеціальне місце (директорія) у пристрої, що використовується для зберігання Ф., в якому міститься інформація про Ф. Каталог у загальному значенні — це збережений набір відомостей про взаємозалежні об’єкти (у ньому зберігається інформація про розміри Ф., час поновлення Ф., атрибути Ф. і т.п.). Однак найчастіше цей термін позначає каталог Ф. на зовнішньому пристрої. Каталог може містити Ф., а також інші каталоги. Початковий каталог ієрархічної файлової системи називається кореневим каталогом.

Усі каталоги (окрім кореневого) — це Ф. спеціального вигляду. Кожен каталог має ім’я і може бути зареєстрований в іншому Ф. Якщо каталог Х зареєстрований в каталозі Y, то кажуть, що Х — підкаталог Y, а Y — надкаталог або батьківський каталог для Х. Дерево диска «С:» персонального комп’ютера може бути подано у вигляді такої ієрархічної структурної схеми:

File.eps

Ім’я каталогу може складатися із великих та малих літер латинського алфавіту і кирилиці, цифр, а також певних символів. Як правило, розширення імені для каталогу не використовується. Якщо використовувати Ф. не з кореневого каталогу, то необхідно вказувати, в якому каталозі міститься цей Ф. Це робиться за допомогою вказівки шляху до Ф. Шлях — це послідовність з імен каталогів або символів, розділених символом «\». Цей шлях вказує маршрут від означеного каталогу або від кореневого каталогу диску до каталогу, в якому міститься потрібний Ф.

Глушков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер. — Х., 2003; Саймон Б. Файловая система Fat 32 для Windows 95 // PC Magazine. — 1997, April 8; Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. — М., 1998.