АКТУАЛІЗАЦІЯ

АКТУАЛІЗАЦІЯ (лат. actualis — діяльний) — перехід певного інстинкту, схильності, здатності з можливого (потенціального) у справжній (актуальний) стан. У процесі А. подразнення, стимул, мотив виступають як поштовх, привід для здійснення певної дії, вчинку, які вже потенціально дозріли. У загальній психології А. — дія, що полягає в діставанні засвоєного матеріалу з довготривалої чи короткотривалої пам’яті з метою його подальшого використання при пізнаванні, пригадуванні, згадуванні або безпосередньому відтворенні; у соціальній психології — А. потреб, громадської думки, рольової поведінки особистості тощо. А. в навчанні спеціалістів для фармації — один з дидактичних принципів зв’язку науки вищих навчальних закладів із життям. Може виступати як порівняння: 1) історичних подій із сучасними; 2) сучасних подій з історичними; 3) одних сучасних подій з іншими сучасними подіями; 4) знань, набутих із книг та інших джерел інформації, з актуальними проблемами життя.

 Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К., 1997; Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.П. Ярошевского. — М., 1990.


Інші статті автора