АКТ СУДОВО-ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

АКТ СУДОВО-ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ висновок за результатами досліджень об’єктів (трупів, речових доказів, живих осіб, матеріалів карних та цивільних справ), проведених експертом для встановлення наявності та кількості отрути в об’єктах при діагностиці отруєнь. А.с.-т.д. присвоюється порядковий за відділенням номер. Основою для складання висновку експерта (акта) є записи в робочому журналі експерта. Кожний акт має складатися з таких розділів: вступної частини, яка включає: титульний аркуш, питання, які має вирішити експертиза, і стислий зміст обставин справи; дослідної частини, яка включає опис речових доказів і безпосередньо токсикологічне дослідження; підсумків. Титульний аркуш цього документа заповнюється на бланку, затвердженому МОЗ України, що точно відповідає існуючому тексту. В обставинах справи стисло викладаються необхідні результати експертиз, раніше проведених у справі, або дані медичних документів. При повторних експертизах зазначаються причини їх призначення, а також підсумки первинних експертиз. У дослідній частині при описуванні об’єктів зазначається їх упаковка, наявні написи, морфологія речових доказів, їх маса, колір, запах, реакція середовища, способи консервування. У токсикологічному дослідженні наводиться докладне описання ходу кожного аналізу, що проводиться, кількість використаного при цьому речового доказу, методів і методик, що застосовуються, використаної апаратури і обладнання, одержаних результатів. У результаті спочатку перелічують виявлені при проведенні експертизи речовини із зазначенням, якщо це можливо, їх кількості, далі — ті речовини, які не були виявлені, потім дають відповіді на запитання, викладені в постанові. Акт із супровідним документом надсилається чи передається під розписку особі, яка призначила експертизу, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації експертиз. Разом з актом повертаються упаковані й наділені переліком, опечатані печаткою відділення речові докази й зразки для порівняння, які не піддаються гниттю.

Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія. — К., 1995; Марчук А.І. Судова медицина. — К., 1997; Наказ МОЗ України від 17 січня 1995 р. № 6 «Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної цитології бюро судово-медичної експертизи».


Інші статті автора