АКТ

АКТ (франц. acte < лат. actus — діяння) — офіційний документ, що має юридичну силу; одинична дія, вчинок. А. комерційний — офіційний документ, запис, протокол; документ, який виписують при перевезенні вантажів залізницею, водяним або повітряним транспортом. А. прийому-здачі — документ, який засвідчує факт закінчення виконавцем робіт, передачі майна, документації, об’єктів інтелектуальної власності тощо, передбаченим договором юридичних, фізичних осіб. Є підставою для завершення взаєморозрахунків учасників договору або засвідчує завершення виконання ними своїх зобов’язань за договором тощо. Перелік А., що складають при митному оформленні фармацевтичних товарів: А. відбору зразків товарів в митну лабораторію (виписується інспектором митниці й додається до партії зразків, що відібрані для аналізу); А. прийому — передачі товару на відповідальне збереження (складається за умов неможливості розміщення партії товару на митному терміналі: при відсутності умов збереження фармацевтичних товарів, приладів для розвантажувально-навантажувальних робіт тощо) на звичайному складі, де такий товар має бути опечатаний до митного очищення; А. відбору зразків у контрольно-аналітичну лабораторію; А. догляду вантажу інспектором відділу фітоконтролю. Перелік А., що складають в оптовій, роздрібній та роздрібно-оптовій мережі ФП: А. про встановлену розбіжність у кількості та якості при прийомі товару; А. списання товару на господарські потреби; А. списання товару на здійснення першої долікарняної допомоги; А. переведення у товар ЛРС, тари, допоміжних матеріалів тощо; А. про псування товарно-матеріальних цінностей; А. про переоцінку товарів; А. про перевірку наявності коштів у касі; А. результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; А. списання допоміжних матеріалів; А. списання малоцінних та швидкозношуваних предметів; А. прийому спирту; А. відбору середньої проби лікарських речовин для аналізу в контрольно-аналітичній лабораторії.

Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях / Под ред. Н.В. Кужельного. — К., 2003; Економічна енциклопедія. У 3 т. — К. — Тернопіль, 2000;.


Інші статті автора