АКАДЕМІЯ

АКАДЕМІЯ (лат. academia < грец. Akademia — місцевість у Афінах, де знаходилася Платонівська академія) — традиційна назва вищих наукових установ, рідше — навчальних закладів. У 387 до н.е. Платон почав з учнями свої знамениті філософські бесіди. Так у Давній Греції створилася Платонівська А. Прототипами А. як вищої наукової установи та навчального закладу були в еллінському світі Александрійський Мусейон (поч. ІІІ ст. до н. е.), а на Сході — Будинок Мудрості у Багдаді (ІХ ст.) та Академія Мамуна у Хорезмі (поч. ХІ ст.). У новітній історії перші А. з’явилися за часів Відродження. Напр. Французька національна академія заснована у 1634 р. за ініціативи кардинала А.Ж. Ришельє. Тепер у світі існує велика кількість різних А. Здебільшого вони є добровільними об’єднаннями вчених, створеними з метою визначення напрямків розвитку науки, вирішення відповідних проблем, публікації наукових робіт, стимулювання дослідницької діяльності. Першою в Україні школою вищого рівня та осередком А. наук була Острозька греко-слов’яно-латинська колегія (близько 1576), потім — Києво-Могилянська А. (1632). Нинішня Національна А. наук України була створена в 1918 р. У середині 90-х рр. ХХ ст. у країні склалася державна система А.: НАНУ, Українська А. аграрних наук (нині — Національна), А. медичних наук України (НАМН, нині — Національна), А. педагогічних наук України (нині — Національна), А. мистецтв України (нині — Національна) та А. правових наук України (нині — Національна). Вони є об’єднаннями вчених (академіків і членів-кореспондентів) та відповідних науково-дослідних установ. А. покликані забезпечувати розвиток науки та її практичну віддачу. Вони користуються державною підтримкою і діють на засадах чинного законодавства та власних статутів. Після здобуття незалежності (1991) в Україні виникло кілька десятків галузевих недержавних А. (А. технологічних наук, Українська екологічна А., Українська А. політичних наук тощо). Вони діють на основі власних статутів, є громадськими організаціями. Назву А. в Україні має низка вищих закладів освіти, напр. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Академія Збройних Сил України та ін. Правовий статус цих А., як і інших вищих навчальних закладів освіти, визначається Законом України «Про освіту» та іншими нормативними актами. Термін «А.» вживається і для найменування окремих міжнародних науково-освітніх інституцій: А. європейського права, А. міжнародного права тощо.

Український педагогічний словник. — К., 1997; Юридична енциклопедія. У 6 т. / За ред. Ю.С. Шемчушенка. — К., 1998. — Т. 1.


Інші статті автора