АКАДЕМІК

АКАДЕМІК — дійсний член Академії наук (національної або галузевої); найвище вчене звання, яке надається особі, обраній до такої установи. А. НАНУ довічно обираються учені, які мають праці виняткового наукового значення. Головний обов’язок А. полягає у тому, щоб збагачувати науку новими досягненнями і відкриттями шляхом особисто здійснюваних наукових досліджень, організації колективних розробок фундаментальних проблем і наукового керівництва цими розробками.

Український педагогічний словник. — К., 1997; Юридична енциклопедія. У 6 т. / За ред. Ю.С. Шемчушенка. — К., 1998. — Т. 1.


Інші статті автора