АДГЕЗІЯ

АДГЕЗІЯ (лат. adhaesio, adhaerere — прилипати) — явище з’єднання різнорідних конденсованих фаз (субстратів), які були залучені до молекулярного контакту одна з одною. А. супроводжують аутогезія та когезія (див. Когезія). Аутогезія — зв’язок між однорідними конденсованими тілами при їх молекулярному контакті — розглядається як окремий випадок А. А. може спостерігатися між 2рідинами, рідиною та твердим тілом або між 2 твердими тілами. При А. зберігається межа поділу фаз. Розрізняють А. рідини, пружно-в’язко-пластичних мас, частинок (порошків) і плівок. Класифікація А. за різними ознаками наведена у працях Б.В. Дерягіна, С.С. Воюцького, А.Д. Зимона та ін.

Внаслідок дії міжмолекулярних сил субстрати злипаються настільки, що для їх роз’єднання необхідно виконати роботу А. — Wa. Для рівноважного оборотного ізобарно-ізотермічного процесу А. Wa визначається за допомогою поверхневого натягу як вільної поверхневої енергії у розрахунку на одиницю площі поверхні контакту 2 тіл (рівняння Дюпре) (рисунок):

Adhaesio.ai

Рисунок. Схема адгезійної взаємодії

Wa = (σ1,3 + σ2,3) — σ1,2 (Дж/м2),

де σ1,2 — поверхневий натяг на межі субстрат 1 — субстрат 2; σ2,3 — поверхневий натяг на межі субстрат 2 — навколишнє середовище 3 (напр. повітря); σ1,3 — поверхневий натяг на межі субстрат 1 — навколишнє середовище 3. Величина Wa характеризує міцність адгезійного зв’язку (міцність склеювання, злипання) будь-яких конденсованих тіл за умов відсутності електричної та хімічної взаємодії між ними. Сукупність методів визначення параметрів А. називається адгезіометрією, а прилади — адгезіометрами.

А. проявляється у процесах тертя, змащування, флотації тощо, а також при контакті ЛП та біологічних об’єктів. А. впливає на взаємодію компонентів у складних ЛП і парфумерно-косметичних засобах. Їх адгезійні властивості слід враховувати при розробці технологічних процесів виробництва, нормативів умов зберігання і транспортування. Міцність покриття таблеток оболонками залежить від А. На явищі А. базується дія клеїв, зокрема медичних, і трансдермальних ЛП.

 Вакула В.Л., Притыкин Л.М. Физическая химия адгезии полимеров. — М., 1984; Дерягин Б.В., Кротова Н.А., Смигла В.П. Адгезия твердых тел. — М., 1973; Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия. — М., 1990; Зимон А.Д. Адгезия жидкости и смачивание. — М., 1974; Зимон А.Д. Адгезия. Физическая энциклопедия. — М., 1988. — Т. 1; Зимон А.Д. Что такое адгезия. — М., 1983; Фізична і колоїдна хімія / В.І. Кабачний, Л.К. Осіпенко, Л.Д. Грицан та ін. — Х., 1999.


Інші статті автора