АГРЕГАЦІЯ

АГРЕГАЦІЯ (лат. aggregre — приєднувати) — об’єднання часток дисперсних і колоїдних (ліофобних) систем під дією молекулярних та міжмолекулярних сил притягання, що приводить до збільшення їх маси. Процес, протилежний А., називається дезагрегацією. У результаті А. відбувається об’єднання окремих часток і утворення більш складних і великих агрегатів, тобто коагуляція. Досягши певного розміру, частки не здатні утримуватися в завислому стані і починають відділятися від того середовища, де вони були розподілені, тоді відбувається седиментація колоїду. Швидкість А. залежить від заряду і концентрації часток, складу середовища, температури тощо. Продукти А. залежно від форми, розподілення зарядів і гідратації можуть бути пухкими або компактної структури. З часом у них відбуваються процеси перекристалізації, ріст великих часток за рахунок розчинення дрібніших, і А. стає необоротною. Для уникнення А. до ліофобних золів додають захисні речовини. Явище А. має значення при вивченні проблеми стійкості суспензій лікарських речовин і харчових продуктів, а також проблем структуроутворення (гелеутворення).

БМЭ. — М., 1983. — Т. 1; Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия. — М., 1990.


Інші статті автора