АГОНІСТИ-АНТАГОНІСТИ

АГОНIСТИ-АНТАГОНIСТИ — ліганди, які зв’язуються з різними рецепторами та справляють на них різний вплив залежно від типу дії, що реєструється. При цьому вони є антагоністами відносно одного підтипу рецепторів й агоністами — відносно іншого. Напр., наркотичний анальгетик пентазоцин належить до опіоїдів змішаного типу дії, є антагоністом по відношенню до мю-рецепторів і агоністом — до дельта- і каппа-рецепторів. У зв’язку з цим анальгезія, викликана пентазоцином, відрізняється від анальгезії, зумовленої морфіном. Крім того, препарат меншою мірою пригнічує дихання і рідше викликає залежність від ЛЗ. Фармакологічні властивості А.-а. часто використовують при гострих отруєннях. Такий А.-а., як налорфін уводиться хворим при гострій інтоксикації, спричиненій опіатами.

Грэхам-Смит Д.Г., Аронсон Дж.К. Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. — М., 2000; Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія. — Тернопіль, 2003.


Інші статті автора