АГЕНТСТВО, АГЕНЦІЯ

АГЕНТСТВО, АГЕНЦІЯ (лат. agens, agentis — діючий) — 1. Організація, що виконує певні доручення інших суб’єктів господарювання або приватних осіб (напр. агентство з обміну житла). 2. Місцеве відділення якої-небудь центральної установи або підприємства, фірми, що відає справами у певному регіоні, виконує окреслене коло обов’язків згідно з указівками головної організації (напр. агентство з просування продукції фірми). 3. Установа, що виконує певні державні, міжнародні, громадські, соціальні, економічні функції (напр. Міжнародне агентство з атомної енергії). 4. Назва деяких інформаційних або посередницьких установ (напр. інформаційне А). Найбільш розповсюджені А. новин, рекламні А., А. з надання маркетингових послуг, транспортно-експедиційні А.

У сучасній економіці агентські відносини між суб’єктами господарювання знаходять широке застосування. Принципал — юридична чи фізична особа, яка самостійно здійснює певну господарську діяльність, на основі агентського договору доручає іншій юридичній або фізичній особі (агенту) на певних умовах виконувати від свого імені та в своїх інтересах певний перелік дій (агентських послуг). За виконання агентських операцій агент одержує агентську винагороду. Її розмір залежить від виконуваних агентом доручень. В окремих випадках (банківські, державні, міжнародні) агентства можуть підпадати під пряме адміністративне підпорядкування організації-принципалу. Форми і напрямки роботи А. залежать від статуту й сфери діяльності підприємств, організацій та установ, приватних осіб, які вони представляють. Незалежні А. самостійно визначають напрямки та форми своєї діяльності. В узагальненому вигляді А. є посередником між виробником продукції (послуг) або їх власником і споживачем (клієнтом).

До складу А. з надання маркетингових послуг входять А., що спеціалізуються на проведенні маркетингових досліджень, рекламні А., консультаційні А., що сприяють просуванню товару на ринки. Рекламні А. спеціалізуються на наданні рекламних послуг, діють за рахунок комісійної винагороди власників засобів масових комунікацій, а також за рахунок гонорарів, одержуваних від рекламодавців. Інформаційні А. здійснюють збір та оперативне розповсюдження інформації. А. новин спеціалізуються на постачанні інформацією засобів масової інформації. Транспортно-експедиційні А. беруть на себе зобов’язання із забезпечення транспортування вантажів. Туристичні А. — А., що забезпечують туристичне обслуговування населення. Серед А., що забезпечують побутове обслуговування населення, слід зазначити довідкові А., А. з обміну житла. Банківські А. виконують функції (і наділені правами) відділення центрального, головного банку. А. торгово-промислових підприємств займаються збутом продукції одного або декількох не конкуруючих між собою підприємств. Головне завдання такого А. — знайти споживача продукції й одержати від нього замовлення. Зазвичай А. реалізує товари тривалого користування, постачає продукцію зі своїх складів або забезпечує її відвантаження покупцю безпосередньо з місця виробництва. Виявлення потенційних клієнтів, налагодження контактів, одержання замовлень, організація обслуговування, збір інформації та інше входять до функціональних обов’язків торгово-промислового А. Комісійна винагорода А. визначається умовами договору з довірителем. У ньому визначаються завдання та показники діяльності, принципи, порядок і тарифи сплати. Міжнародні А. можуть входити до структури міжнародних організацій або мати незалежний статус. До функцій таких А. може належати надання консультативної допомоги, контроль за дотриманням міжнародних норм і зобов’язань. Окреме місце займають міжнародні інформаційні А.

Большой экономический словарь. — М., 1998; Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К., 2001; ЭЭ. — М., 1999.


Інші статті автора