АВУАРИ

АВУАРИ (франц. avoir — майно, актив, надбання, англ. holdines, assets) — грошові кошти, активи, у т.ч.: чеки, векселі, перекази, акредитиви, якими можна здійснювати платежі та погашати фінансові зобов’язання. А. також називають активи, ресурси країн в іноземній валюті й золото, які зберігаються в банках інших країн. У вузькому значенні А. — це лише активи і наявні гроші, розрахунки в інших банках, акції, облігації, казенні векселі та інші цінні папери, які легко реалізувати та які перебувають на їх рахунках у закордонних банках. Сукупність цих засобів називають іноземними А. Банки України мають незначні А. у закордонних банках. Важливою передумовою забезпечення незалежності України у зовнішньоекономічній діяльності є встановлення прямих зв’язків з іноземними банками, накопичення там своїх А. А. поділяються на вільні (використовуються без обмежень) та блоковані (перебувають під контролем держави чи банку). Також є А. з обмеженим режимом використання.

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси / За заг. ред. В.Д. Базилевича. — К., 2002; Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. — К., 2002; Діденко В.М., Полова В.Д., Прядко В.В. Загальна теорія фінансів — Чернівці, 2000.


Інші статті автора