АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ хімічних виробництв — здійснюється на базі ЕОМ з використанням математичних моделей (модулів), що входять у виробництво об’єктів, які проектуються, а також сукупності банків даних, що забезпечують проектування інформацією про властивості речовин, матеріалів і устаткування. Структура системи А.п.: проектувальник > завдання на проектування > переклад мовою А.п. > введення в ЕОМ > операційна система А.п. > пристрої відображення; дані з пристроїв відображення надходять до проектувальника. Програмне і математичне забезпечення системи включає: бібліотеки (банк даних) фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів, що переробляють у галузі; обчислювальні блоки (у вигляді так званих модулів) для проведення різних проектних розрахунків математичного моделювання; виконавчі програми, що керують введенням — виведенням (у т.ч. виведенням у вигляді креслень), виклик необхідної інформації з бібліотек, визначення порядку обчислень і керування обчисленнями оптимізованих програм на різних рівнях виробництв; характеристики діючих виробництв: техніко-економічні показники, надійність (частота відмовлень, час простоїв) та інші, необхідні для вироблення ефективних рішень щодо проектування в умовах невизначеності, виходячи з досвіду вже діючих виробництв; типові проектні рішення з оформлення окремих видів устаткування, схем регулювання, з апаратного забезпечення процесів, установок і т.д.; економічні характеристики (програми з розрахунків техніко-економічних характеристик, дані про ціни і ДСТУ на сировину і продукти); бібліотеку-каталог процесів і устаткування, що містить відомості про експлуатаційні характеристики, стандарти, норми, параметри. Діалогова система А.п. дозволяє проектувальникові оперативно одержувати необхідну інформацію, швидко оцінювати різні варіанти оформлення виробництва, вибираючи оптимальні, і звільняє його від трудомісткої рутинної роботи щодо оформлення проектної документації. При цьому терміни проектування різко скорочуються, одночасно підвищується якість і надійність проектування.

 Кафаров В.В., Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химической технологии. Основа стратегии. — М., 1976.


Інші статті автора