АВТОКАТАЛІТИЧНІ РЕАКЦІЇ

АВТОКАТАЛІТИЧНІ РЕАКЦІЇ (грец. autos — сам + katalysis — руйнування) — реакції, у яких один з продуктів є каталізатором перетворення вихідних речовин. Напр., утворена під час гідролізу естерів карбонова кислота каталізує цей гідроліз (див. Гідроліз). Швидкість А.р. упродовж певного проміжку часу (період індукції) досить мала, однак з накопиченням продукту-каталізатора зростає, досягає максимуму і знов зменшується внаслідок витрати вихідної речовини. Частка x прореагованої речовини змінюється в часі t за рівнянням:

dx/dt = k xn (1-x)m,

де k — константа швидкості реакції, n i m — сталі. Інколи до автокаталітичних відносять всі реакції, продукти яких зумовлюють прискорювальну дію. Напр., під час ланцюгового окиснення органічних сполук молекулярним киснем одним із продуктів є гідропероксид ROOH, який розкладається з утворенням вільних радикалів, які ініціюють нові ланцюги окиснення. Автокаталітичний характер мають самоспряжені реакції (див. Спряжені реакції).

 Большой энциклопедический словарь. Серия «Большие энциклопедические словари» Химия / Под ред. И.Л. Кнунянц. — М., 1998; Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций. — М., 1978.


Інші статті автора