АВСТРАЛІЙСЬКИЙ АНТИГЕН

АВСТРАЛІЙСЬКИЙ АНТИГЕН (поверхневий HbsAg) — один із найбільш ранніх маркерів вірусного гепатиту В. Він з’являється ще в інкубаційний період і циркулює у крові при гострому перебігу захворювання до 5–6 міс. Знаходження HbsAg у крові >6 міс вказує на можливу хронізацію процесу з розвитком хронічного гепатиту.

А.а. надається першорядне значення в діагностиці вірусного гепатиту В. В асоціації з А.а. знаходяться антитіла. Незважаючи на те що А.а. виявляють у сироватці крові у 0,1–10% клінічно здорових людей на всіх континентах, у епідеміологічних дослідженнях продемонстровано потенційну небезпеку переливання крові донорів з антигенемією. Його виявляють безпосередньо в сироватці крові людей — носіїв антигену. Для ідентифікації А.а. і антитіл використовують реакцію преципітації в агарі (найпоширеніша), реакцію зв’язування комплементу, реакцію затримки гемаглютинації, імунофлуоресценцію, імуноелектрофорез, радіоімунні тести та ін. Як інгредієнти реакцій використовують людську сироватку крові, плазму крові та інші матеріали, взяті у хворих, донорів, а також сироватку крові тварин (кролів, морських свинок, мишей), гіперімунізованих людською нативною сироваткою крові або її компонентами, що містять А.а. Найбільш чутливим тестом щодо виявлення А.а. та антитіл до А.а. є радіоімунний, однак він дуже складний. Тому застосування реакції пасивної гемаглютинації більш поширене в лабораторній практиці.

 Дунаевский О.А. Вирусные гепатиты и дифференциальная диагностика заболеваний печени. — Тверь, 1993; Крамарєв С.О. Інфекційні хвороби у дітей. — К., 2003.


Інші статті автора