АВАРІЯ

АВАРІЯ — порушення процесу експлуатації обладнання підприємства, під час якого виникає перевищення нормованих меж впливу на персонал підприємства, населення, навколишнє середовище, промислові об’єкти. А. в промисловості, як правило, трапляються внаслідок недосконалості окремих технічних засобів, недоліків проектів, а також помилкових дій виробничого персоналу. Слід зазначити, що апарати і прилади, що експлуатуються у фармацевтичній промисловості, виготовляються з необхідним запасом міцності та забезпечуються запобіжними системами, які запобігають А., а рухомі деталі та вузли забезпечуються певними загорожами. По можливості використовують апарати безперервної дії, контроль яких здійснюється за допомогою автоматичних пультів із подвійним захистом. Основна кількість аварій (81%) пов’язана з хіміко-технологічними процесами, 13% — з дефектами підготовки обладнання або ремонтними роботами та прийомом обладнання з ремонту і 6% — з іншими причинами.

Залежно від масштабу визначають три рівні А.: А, Б і В. Рівень А характеризується розвитком А. в межах одного виробництва (цеху, дільниці), що є структурним підрозділом підприємства; рівень Б характеризується виходом А. за межі підрозділу і розвитком у межах підприємства; рівень В характеризується виходом А. за межі території підприємства, можливістю впливу вражаючих чинників на населення та навколишнє середовище. А. поділяються на 2 категорії. До першої належать: А., внаслідок яких загинуло ≥5 або травмовано ≥10 осіб; стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за межі підприємства; підвищилася концентрація забруднюючих речовин у навколишньому середовищі більше ніж у 10 разів; зруйновано споруди об’єкта, що створило загрозу для життя і здоров’я працівників підприємства чи населення. До другої категорії належать: А., внаслідок яких загинули до 5 або травмовано від 4 до 10 осіб; зруйновано споруди об’єкта, що створило загрозу для життя й здоров’я структурного підрозділу з чисельністю працівників ≥100.

 ДСТУ 2156–93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення.; Стольберг Ф.В. Экология города. — К., 2000; Федосеев В.Н. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. — М., 2001; Чуешов В.И., Зайцев А.И., Щебанова С.Т., Чернов Н.Е. Промышленная технология лекарств. — Х., 2002. — Т. 1.


Інші статті автора