АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ

АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ (лат. аbrasio — зіскоблювання) — дрібнозернисті або порошкоподібні речовини високої твердості, призначені для обробки поверхні металів, мінералів і гірських порід, скла, коштовних каменів, дерева, шкіри, гуми та інших матеріалів. Висока твердість абразивного інструмента дозволяє застосовувати високу швидкість різання, що поєднана з великою кількістю одночасно працюючих лез. Тонкість стружок, що знімаються, дає змогу за допомогою А.м. досягати найтоншої обробки, напр. полірування поверхні пресінструмента. Для тонкої обробки каналів і порожнин (матриць пресінструмента) розроблено спосіб рідинного полірування сильним струменем рідини, абразивного пилу та повітря. А.м. поділяють на природні (алмаз, корунд, наждак, граніт, кварц, кремінь, пемза та ін.) і штучні (електрокорунд, карборунд і карбід бору), які використовують у промисловості.

Основні характеристики абразивного матеріалу: твердість, міцність і в’язкість, форма абразивного зерна, абразивна здатність, зернистість. Абразивне зерно найчастіше становить собою кристалічний уламок (кристаліт), рідше — монокристал правильної кристалічної форми або кристалічний агрегат. Ріжуче ребро зерна може бути утворене будь-якою парою перехрещених кристалографічних площин, оскільки перехрещення зерна виходить із різними кутами загострення. При цьому положення ріжучої частини зерна відносно напрямку робочого руху в інструменті цілком довільне. Зерна можуть мати однакові розміри за висотою, шириною і товщиною (ізометрична форма). Абразивна здатність характеризується кількістю матеріалу, що знімається до затуплення зерен, і, крім фізичних властивостей матеріалу, значною мірою залежить від стану поверхні абразивного зерна. За абразивними властивостями А.м. можна розташувати у такій послідовності: алмаз, корунд, електрокорунд, природний корунд, наждак, граніт, кварц. Зернистість характеризує розмір і однорідність зерен А.м.; визначається класифікацією зерен за лінійними розмірами методом ситового аналізу, осадження у рідині тощо. Номер зернистості визначається лінійними розмірами зерна основної фракції А.м. Чим більша однорідність зерен А.м. за формою і розміром, тим вищі їх експлуатаційні якості. Зернистість А.м. регламентується стандартом.

 БСЭ. — М., 1970. — Т. 1; Ипполитов Г.М. Абразивные инструменты и их эксплуатация. — М., 1959.


Інші статті автора