АБІТУРІЄНТ

АБІТУРІЄНТ (лат. abituriens, abiturientis — той, хто збирається йти) — особа із закінченою середньою освітою, яка вступає до вищого чи середнього спеціального навчального закладу. В Україні правовий статус А. у загальних рисах визначається «Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів України», затвердженими МОН України, а також «Правилами прийому на перший курс вищого навчального закладу», що розробляються на основі зазначених умов у конкретному навчальному закладі. У них, зокрема, наведено перелік та порядок подачі А. документів для вступу до навчального закладу, порядок проходження вступних іспитів, зарахування до вищого навчального закладу, а також регулюються інші питання, пов’язані зі вступом.

 Український педагогічний словник. — К., 1997; Юридична енциклопедія. У 6 т. / За ред. Ю.С. Шемчушенка. — К., 1998. — Т. 1.


Інші статті автора