ДРОГОВОЗ Світлана Мефодіївна

ДРОГОВОЗ Світлана Мефодіївна (27.01.1939, с. Ольгіно Омської обл.) — доктор медичних наук (1974), професор (1980), завідувач (1974–2011), професор (2011) кафедри фармакології НФаУ, заслужений працівник народної освіти України (1991), керівник Північно-Східної регіональної експертної групи ДЕЦ МОЗ України, заступник голови проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України.

Drogovoz.tifЗакінчила Тернопільський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» (1964).

Працювала: лікар Тернопільської обласної лікарні (1964); аспірант кафедри фармакології Тернопільського медичного інституту (1966); старший викладач Київського інституту народного господарства (1969); асистент, старший викладач (1970), завідувач (1974–2011), професор (2011) кафедри фармакології, одночасно проректор з наукової роботи (1976–1984) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: фундаментальні та прикладні дослідження БАР з потенційною фармакологічною активністю різної спрямованості фармакологічної дії.

Наукові здобутки: автор 367 наукових праць, 7 монографій, 21 патенту, 5 підручників, 250 авторських свідоцтв, 14 інформаційних листів, 36 інструкцій і методрекомендацій з вивчення та використання ЛП. Підготувала 13 докторів і 37 кандидатів наук, співавтор 22 препаратів, з яких 15 дозволені до промислового виробництва.

Основні праці: Фармакология сульфаниламидных и сульфамидных препаратов: Монография. — К., 1982 (співавт.); Остеоартрозы: пути фармакологической коррекции: Монография. — Х., 1992 (співавт.); Фармакотерапия заболеваний мочеполовой системы: Монография. — Х., 1995 (співавт.); Лекарственные растения, лечебное питание, минеральные воды при заболевании органов пищеварения: Монография. — Х., 1995 (співавт.); Супероксиддисмутаза и ее препараты — перспективы и реалии: Монография. — Х., 2004 (співавт.); Простатопротекторы: Монография. — Х., 2005 (співавт.); Фармакологія: Підручник. — Х., 1994, 1996, 2000 (співавт.); Фармакологічні ефекти та механізми дії лікарських засобів: Посібник. — Х., 1995 (співавт.); Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник. — Х., 2003, 2005, 2007, 2009 (співавт.); Фармакология на ладонях: Справочник-пособие. — Х., 1997, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, на рус., укр., араб., англ. и франц. языках (співавт.); Фармакология — Cito: Учебник. — Х., 2007, 2009 (співавт.); Лекарственные препараты Украины: Справочник. В 2 т. — Х., 2002, 2005 (співавт.); От субстанции к лекарству: Учебное пособие. — Х., 2005 (співавт.); Проблемна комісія «Фармакологія» МОЗ та АМН України (стан, основні напрямки діяльності, перспективи). — К.—Х., 2002, Х.–Львів, 2005 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАНУ, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора