ДОХІД

ДОХІД — різниця між виручкою від реалізації продукції (товарів), зокрема фармацевтичної, і витратами на її виробництво, збут чи реалізацію. Д. підприємств фармацевтичної галузі, згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 15 «Д.», визначається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємств) за умови, що оцінка Д. може бути достовірно визначеною. Критерії визначення Д., наведені у названому документі, застосовуються окремо до кожної господарської операції, до окремих елементів однієї або більше операцій разом, якщо це випливає із суті таких операцій. Визначені Д. класифікуються за такими групами: Д. (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні Д., надзвичайні Д., інші Д. Склад Д., які належать до відповідної групи, встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». В управлінському обліку традиційно основним джерелом Д. торгових організацій аптечної мережі є торгові націнки на ЛП. Особливістю обліку реалізації фармацевтичних товарів (за методом цін продажу) є визначення тільки роздрібної вартості виручки (товарообігу) торгової організації. Реалізовані торгові націнки, а також собівартість реалізованого товару визначаються розрахунковим методом на основі середнього відсотка торгової націнки. Розрахунок реалізованих торгових націнок проводиться в міжінвентаризаційний період на основі облікових даних, тому дає орієнтовні дані. Тільки проведення інвентаризації фармацевтичних товарів за двома цінами, роздрібною та оптовою, дозволяє достовірно визначити суму реалізованих торгових націнок у реалізованому товарі та залишок на кінець звітного періоду. Показник реалізованих торгових націнок фармацевтичних товарів використовується в бухгалтерському та податковому обліку. Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» Д. підприємств, закладів та організацій фармацевтичної галузі визначається як валовий Д. — загальна сума Д. платника податку від усіх видів діяльності, отримана (нарахована) протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.

 ЕЕ: У 3 т. — К.–Тернопіль, 2000; Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. — Х., 2001; Немченко А.С. Учет доходов и расходов аптек и фармацевтических фирм в соответствии с национальными стандартами и новым Планом счетов // Провизор. — 2000. — № 21.


Інші статті автора