ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЬОВІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЬОВІ — це дослідження (див. Маркетингові дослідження), спрямовані на збір первинної маркетингової інформації. Д.п. застосовуються, як правило, з метою вивчення реакції споживачів на продукт. Залежно від інструментів, що використовуються для збору польової інформації, дослідження поділяють на кількісні та якісні. Кількісні дослідження — це основний інструмент отримання необхідної інформації для планування й ухвалення рішень у разі, коли необхідні гіпотези щодо поведінки споживачів уже сформовані. В основі методик кількісних досліджень лежать чіткі математичні й статистичні моделі, що дозволяє, як результат, мати точні кількісні (числові) значення показників, що вивчаються. На основі результатів кількісних досліджень фармацевтичні організації можуть розраховувати необхідні обсяги виробництва, рентабельність, формувати ціну, параметри продукту, знаходити незайняті ніші ринку і багато ін. Результати кількісних досліджень знижують ризик ухвалення неправильних рішень і вибору неточних параметрів планування. Кількісні дослідження проводяться для визначення таких показників ринку, як ємність і структура пропозиції і попиту; обсяги продажу операторів ринку; перспективи розвитку фармацевтичного продукту; ефективність різних напрямків діяльності компаній з підтримки і просування продукту; напрямки розвитку виробничої програми, торгового асортименту; ефективність рекламної діяльності; ефективність роботи дистриб’юторської мережі; реакція споживачів на можливі маркетингові дії виробника. Якісні дослідження опираються на розуміння, пояснення й інтерпретацію емпіричних даних і є джерелом формування гіпотез і продуктивних ідей. Найбільше застосування якісні дослідження знаходять при вивченні: моделей споживання, переваг лікарів, провізорів, населення і факторів, що визначають вибір ЛП та медичних виробів; ставлення до продуктів, брендів і компаній; ступеня задоволеності існуючими продуктами; купівельних намірів. Важливе значення якісні дослідження мають при розробленні нових ЛП, де ці дослідження дозволяють зрозуміти, чи існує на досліджуваному ринку ніша для нового продукту; виявити ставлення до нових ліків чи виробів медичного призначення.

Мнушко З.Н., Діхтярьова Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008; Полторак В.А. Маркетинговые исследования: Методы и технология. — Днепропетровск, 1998.


Інші статті автора