ДОСЛІДЖЕННЯ КАБІНЕТНІ

ДОСЛІДЖЕННЯ КАБІНЕТНІ — маркетингові дослідження, які пов’язані з пошуком, збиранням та аналізом існуючої вторинної інформації («дослідження за письмовим столом»). Джерела вторинної інформації поділяють на внутрішні (документація фірми: бюджети, звіти, товарні запаси, результати досліджень, що проводилися раніше) і зовнішні. Основними джерелами зовнішньої інформації є публікації національних та міжнаціональних офіційних видань, державних органів, міністерств; довідники статистичної інформації; звіти та видання підприємств окремих галузей; публікації навчальних, науково-дослідних, проектних інститутів; інформація із симпозіумів, конгресів, конференцій, з’їздів; прайс-листи, каталоги, проспекти та інші фірмові публікації; матеріали організацій, які виконують маркетингові дослідження. Д.к. базуються в основному на офіційних джерелах інформації: звітності підприємства, довідниках, даних торгової та медичної статистики. У дослідженнях фармацевтичного ринку як основні джерела інформації використовуються рецепти, історії хвороб, амбулаторні карти, вимоги-накладні лікувально-профілактичних закладів, вимоги-замовлення аптек, відомості операційного обліку аптек та фірм. Дослідження, які виконуються на основі вторинної інформації, як правило, є попередніми і мають описовий характер. За допомогою таких досліджень можна визначити, напр., загальноекономічні характеристики ринку, стан в окремих галузях, національні особливості при виході на зарубіжні ринки та ін. Для проведення Д.к. фармацевтичного ринку використовується інформація МОЗ України, публікації в галузевих виданнях, результати досліджень окремих процесів на фармацевтичному ринку, прайс-листи ФП, рекламні видання, інформація фірм, які виконують маркетингові дослідження фармацевтичного ринку в Україні, та ін. Перевагами вторинної інформації можна вважати її отримання, можливість використання і зіставлення декількох джерел. Недоліками є обмеженість, застарілість, невизначеність методології збирання й обробки інформації, складність оцінки її достовірності.

 Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг. — Таганрог, 1999; Полторак В.А. Маркетинговые исследования: Методы и технология. — Днепропетровск: 1998.


Інші статті автора