ДОРУЧЕННЯ

ДОРУЧЕННЯ — документ, за яким фармацевтична організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії. Д. бувають офіційні та особисті. Офіційні Д. поділяються на: разові — виконання разової дії (для ФП — це отримання товарно-матеріальних цінностей, у т.ч. отруйних та наркотичних ЛП та спирту етилового); спеціальні — надають повноваження службовій особі на здійснення нею однотипних вчинків: представництво в органах суду, здійснення транспортних, господарських і банківських операцій у межах певного періоду часу; загальні — надають право на здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном. Офіційні Д. оформляє підприємство, установа, організація. До реквізитів офіційних Д. належать: назва підприємства, яке видає Д.; назва виду Д.; номер, дата, місце видачі; посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається Д.; назва підприємства, від якого повинні бути одержані товарно-матеріальні цінності; номер і дата видачі супровідного документа; термін дії Д.; зразок підпису особи, якій видане Д.; назва документа, що засвідчує особу, якій видане Д. для одержання товарно-матеріальних цінностей; підписи службових осіб, які видали Д.; печатка підприємства (організації), що видало Д. Особисті Д. надають повноваження однієї особи іншій і мають такі обов’язкові реквізити: назва виду документа (Д.); прізвище, ім’я, по батькові особи, яка видала Д. (довірителя); прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видане Д. (довіреної особи); термін дії документа; дата складання, підпис довіреної особи і довірителя; засвідчення підпису організацією, де працює чи навчається довіритель.

Киричок О.Г., Корбутяк В.І., Процюк В.К., Дубич К.В. Документування у менеджменті. — К., 2003.


Інші статті автора