ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ — матеріали, які застосовуються при виготовленні та оформленні до відпуску ЛП аптечного виробництва. До Д.м. належать фільтрувальний та пергаментний папір, сургуч, нитки, паперові капсули, ватні тампони та ін. Д.м. повинні відповідати вимогам і технічним стандартам. Д.м., згідно з їх фізико-хімічними властивостями, зберігаються у промисловій упаковці, у сухих, добре провітрюваних приміщеннях, у шафах, ящиках з дотриманням гігієнічних умов. Після розкриття промислової упаковки розфасовану або залишкову кількість Д.м. рекомендовано зберігати у поліетиленових пакетах або мішках з крафтпаперу. Д.м. належать до облікової групи інших товарно-матеріальних цінностей, які, у свою чергу, входять до структури оборотних господарських засобів аптеки. Надходять Д.м. до аптеки з аптечного складу (бази) за товарно-транспортними накладними, крім того, вони можуть закуповуватися самостійно в торговельних закладах. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік надходження та витрат Д.м. здійснюється у «Товарному звіті» за цінами собівартості на підставі товарно-транспортних накладних, рахунків, копій фіскальних чеків, довідок про списання, актів про переведення Д.м. у товар. Вартість використаних Д.м. списується на витрати аптеки за такими методиками: у міру їх надходження у повному обсязі, якщо надходження дорівнює витратам; у розмірі 1/12 частки річного ліміту кожного місяця; згідно з чинними нормами виготовлення екстемпоральних, готових ліків, внутрішньоаптечних заготовок, відпуску ліків без рецептів; за фактичною сумою витрачених Д.м. Списання Д.м. оформляється актом або довідкою. При необхідності деякі Д.м., напр. пергаментний та фільтрувальний папір, можуть бути переведені за актом до облікової групи товарів та реалізовані. Така господарча операція збільшує суму товарних запасів та зменшує залишки Д.м. Д.м., які з будь-яких причин втратили якість, також списують за актом. Вартість цих Д.м. належить до витрат або компенсується матеріально-відповідальною особою чи співробітником, що заподіяв шкоду підприємству. Для роботи Д.м. видають згідно з виробничою необхідністю. Контроль за раціональним використанням, зберіганням Д.м. здійснює керівник аптеки, завідувачі відділами або відповідальний працівник. Перевірка фактичної наявності та документального оформлення руху Д.м. здійснюється в період інвентаризації.

Наказ МОЗ України від 16.03.1993 р. № 44 «Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення».


Інші статті автора