ДІХТЯРЬОВ Сергій Іванович

ДІХТЯРЬОВ Сергій Іванович (08.05.1951, Харків) — кандидат фармацевтичних наук (1981), доктор фармацевтичних наук (1992), професор (2002), заступник директора з наукової роботи та якості ДП «ДНЦЛЗ» МОЗ України (з 1990). Професор кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ НФаУ (2009–2014).

Dihtyarev.tifЗакінчив Харківський державний фармацевтичний інститут (1973).

Працював: завідувач відділу обласного аптечного складу Сумського аптекоуправління (1973); старший лаборант (1975), молодший науковий співробітник (1977), старший науковий співробітник (1984), заступник директора з наукової роботи та якості (з 1990) та завідувач сектору хімії та технології біополімерів ДП «ДНЦЛЗ» МОЗ України (за сумісництвом); професор кафедри заводської технології ліків (за сумісництвом) НФаУ (з 2000), професор кафедри промислової фармації та економіки НФаУ (2009–2014).

Напрями наукових досліджень: дослідження в галузі виділення та дослідження біохімічних, фармацевтичних властивостей біополімерів та їх сполук рослинного, мікробного та тваринного походження в якості потенційних фізіологічно активних речовин; фармацевтична розробка та стандартизація діючих речовин рослинного, синтетичного походження та їх лікарських форм.

Наукові здобутки: автор 131 наукових праць та тез доповідей, 11 патентів України та Росії. Співавтор монографій: Технология и стандартизация лекарственных средств (1996, 2000); Надлежащая производственная практика лекарственных средств (1999). Підготував 4 доктори та 2 кандидатів фармацевтичних наук.

Нагороджений відзнакою «Винахідник СРСР», почесними грамотами та подяками МОЗ України, Харківської облдержадміністрації, Фармацевтичної асоціації України, ЦК профспілки працівників хімічної та мікробіологічної промисловості України та президії Харківського обласного комітету профспілки працівників хімічної та мікробіологічної промисловості.

Основні праці: Получение и свойства ферментного препарата уреазы (канд. дис.). — Х., 1981; Разработка методов получения нативных и иммобилизованных ферментов уреазы, инулиназы, циклодекстринглюканотрансферазы и их исследования с целью применения в медицинской практике (докт. дис.). — Х., 1992; Медико-биологические характеристики циклодекстринов и применение их в медицине // Итоги науки и техники. Микробиология / ВИНИТИ. — М., 1988. — Т. 20 (співавт.); Ферментативный синтез циклодекстринов // Перспективы создания и производства лекарственных средств в Украине: Тез. докл. научн.-практич. конф., Одесса, 4–8 окт. 1993 г. (співавт.); Перспективы применения соединений включения на основе циклодекстринов в фармации // Наукові основи розробки лікарських препаратів: Матеріали наук. сесії відділення хімії HAH України. — Х., 1998 (співавт.); Фитопрепараты на основе ферментов. Сообщ. 1. Ферменты в растительном мире. — 1998. — № 4 (співавт.); Перспективи розробки оригінальних лікарських засобів на основі рослинних інгібіторів ферментів // Клінічна фармація. — 1999. — № 2 (співавт.); Ферменты и антиферменты // Технология и стандартизация лекарств. Сб. науч. трудов ГНЦЛС. — Т. 2. — Х., 2000 (співавт.).

 Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000.


Інші статті автора