ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ

ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ — сукупність специфічних морфологічних і мікродіагностичних (анатомічних) ознак об’єкта дослідження, що дозволяють визначити його тотожність. До морфологічних ознак об’єкта належать його зовнішній вигляд, розмір, колір, запах, смак. До анатомічних (мікродіагностичних) — будова епідермісу, продихового апарату, трихом, кристалічних украплень, вмістилищ, секреторних ходів, судин, провідних пучків та ін. В АНД на сировину морфологічні Д.о. наведені в розділі «Зовнішні ознаки», анатомічні Д.о. — в розділі «Мікроскопія».

 Ботанико-фармакогностический словарь / К.Ф. Блинова, Н.А. Борисова, Г.Б. Гортинский и др.; Под ред. К.Ф. Блиновой, Г.П. Яковлева. — М., 1990; Государственная Фармакопея СССР. Вып. 1. Общие методы анализа / МЗ СССР. — М., 1987; ДФ ХI. — М., 1987. — Т. 1.


Інші статті автора