ДИТРАНОЛ

Дитранол (Dithranolum), 1,8-дигідроксіантрацен-9(10Н)-он.

C14H10О3                                          Мол. м. 226,2

Dithranol.ai

АФІ синтетичного походження. Лимонно-жовті голчасті або пластинчасті кристали, практично нерозчинний у воді, легкорозчинний у хлороформі, розчинний в ацетоні, бензолі, піридині, оліях, малорозчинний у спирті, ефірі, кислоті оцтовій льодяній. Tпл — 178–182 °С. УФ-спектр: λmax=360 нм (=418), λmax=288 нм (=358), λmax=256 нм (=467) у метанолі, λmax=276 нм (=490) у 0,1 М розчині натрію гідроксиду. Зберігають у добре закупореній тарі, яка запобігає дії світла.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом ТШХ; за реакцією з розчином заліза (ІІІ) хлориду — з’являється фіолетове забарвлення; лужний розчин субстанції забарвлений у жовтий колір і має зелену флуоресценцію, який під впливом кисню повітря червоніє, і флуоресценція зникає; спиртовий розчин субстанції при додаванні натрію ацетату безводного та оцтового ангідриду набуває блакитної флуоресценції при 365 нм. Кількісно визначають методом алкаліметрії. Титрують розчином терабутиламонію гідроксиду в середовищі піридину в струмі азоту потенціометрично.

Фармакологічна група. D05 АС01 — антипсоріатичні препарати.

Фармакологічні ефекти. Кератолітичний, кератопластичний, цитостатичний.

Застосування. Псоріаз (див. Дерматити, Дерматози).

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed., A, 2001.


Інші статті автора