ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ, ДИСМУТАЦІЇ

ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ, ДИСМУТАЦІЇ реакції (процеси) — перерозподіл атомів або їх груп між двома однаковими молекулами, в яких одна молекула отримує те, що втрачає друга, внаслідок чого речовина перетворюється на дві або більше сполук, з яких одні містять більшу, а інші — меншу кількість цих атомів або груп, ніж вихідна речовина. Більшість реакцій Д. є реакціями окиснення-відновлення і пов’язані з перерозподілом атомів Гідрогену або Оксигену. Напр., внаслідок розкладання Н2О2 атоми Оксигену одночасно збільшують ступінь окиснення від –1 до 0 (окиснюються) та зменшують від –1 до –2 (відновлюються) 2Н2О2 = 2Н2О + О2. У цій реакції відновником і окисником є Оксиген, який входить до складу молекули Н2О2 зі ступенем окиснення –1. Подібні реакції можуть відбуватися в тому випадку, коли речовина містить елемент у проміжному ступені окиснення, тоді його атоми можуть одночасно окиснюватися та відновлюватися: 3HNO2 → HNO3 + + 2NO + Н2О; 3K2MnO4 + 2Н2О → 2KMnO4 + + MnO2 + 4KOH; 3I2 + 6KOH → 5KI + KIO3 + + 3Н2О.

До Д. реакцій належить велика кількість перетворень за участю органічних сполук.

Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. — Х., 2000.


Інші статті автора