ДИСЕРТАЦІЯ

ДИСЕРТАЦІЯ (лат. dissertatio — розвідка, дослідження) — наукова праця, підготовлена для прилюдного захисту на здобуття вчених ступенів кандидата і доктора наук. Д. на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук містить наукові та практичні висновки і рекомендації до розроблення нових лікарських субстанцій та препаратів, організації економіки фармацевтичних підприємств, фармакологічного вивчення ЛП та субстанцій тощо. Для одержання вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук дисертант повинен показати глибоке знання праць з досліджуваної проблеми, вміння збирати, аналізувати необхідні матеріали, правильно вирішувати в теоретичному або історико-педагогічному плані накреслені завдання. Докторська Д. з фармацевтичних наук — самостійне експериментальне або теоретичне дослідження з глибокими науковими узагальненнями і впровадженням у фармацевтичну галузь.

Захищають Д. на спеціалізованих радах із захисту Д. у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах. Затверджує Д. ВАК України.

 Український педагогічний словник. — К., 1997.


Інші статті автора