ДИПІРИДАМОЛ

ДИПІРИДАМОЛ (Dipyridamolum), 2,2′, 2″, 2″′-[[4,8-ди(піперидин-1-іл)піримідино[ 5,4-d]піримідин-2,6-діїл]динітріло]тетраетанол.

C24H40N8O4                                                                        Мол. м. 504,6

Dipyridamol.ai

АФІ синтетичного походження. Яскраво-жовтий кристалічний порошок, практично нерозчинний у воді, легкорозчинний в ацетоні, розчинний у спирті, практично нерозчинний в ефірі. Розчиняється в розчинах розведених мінеральних кислот; Tпл — 162–168 °С. УФ-спектр: λmax=232 нм, λmax=284 нм у суміші 0,1 М розчину кислоти хлористоводневої та метанолу. Зберігають у добре закупореній тарі, яка запобігає дії світла.

Ідентифікують за Tпл; за ІЧ-спектром поглинання субстанції; УФ-спектр розчину речовини в суміші 0,1 М розчину кислоти хлористоводневої та метанолу має λmax при 232 нм та 284 нм; за реакцією із сумішшю кислот сірчаної та нітратної концентрованих відмічають інтенсивне фіолетове забарвлення. Кількісно визначають методом ацидиметрії у неводному середовищі (метанол) потенціометрично.

Фармакологічна група. В01АС07 — антиангінальні та антиагрегантні препарати.

Фармакологічні ефекти. Внаслідок підвищення утворення аденозину, який бере участь в ауторегуляції коронарного кровообігу, дипіридамол розширює коронарні судини, підвищує швидкість коронарного кровообігу, поліпшує постачання кисню до міокарда, мозковий кровообіг, гальмує агрегацію тромбоцитів та перешкоджає тромбоутворенню, що зумовлене стимуляцією синтезу простацикліну та інгібіцією біосинтезу тромбоксану. Завдяки переважному розширенню коронарних судин у непошкоджених ділянках серцевого м’яза здатний викликати так званий синдром обкрадання у вигляді загострення перебігу ішемічної хвороби серця, тому як антиангінальний засіб використовується рідко. Антиагрегантна дія дипіридамолу наближається до такої, як в ацетилсаліцилової кислоти.

Застосування. Як антиагрегантний препарат застосовується для профілактики післяопераційних тромбозів, при інфаркті міокарда, порушеннях мозкового кровообігу, лікуванні і профілактики ДВЗ-синдрому; обмежено — як коронаролітичний препарат при хронічній ішемічній хворобі серця, гломерулонефриті (див. Антиагрегантні препарати, Антиангінальні препарати).

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed., A, 2001.


Інші статті автора