ДИНОПРОСТОН

Динопростон (Dinoprostonum), (Z)-7-[(1R,2R,3R)-3-гідрокси-2-[(E)-(3S)-3-гідроксіокт-1-еніл]-5-оксоциклопентіл]гепт-5-еноєва кислота (PGE2)

С20Н32O5                                               Мол. м. 352,5.

Dinoproston.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий кристалічний порошок або безбарвні кристали, практично нерозчинний у воді, розчинний у метанолі, легкорозчинний у спирті. Субстанція розкладається при кімнатній температурі. [α]20D = від –82° до –90° (5% водний розчин). Зберігають у добре закупореній тарі, при температурі не вище –15 °С.

Ідентифікують за питомого оптичного обертання; за ІЧ-спектром поглинання субстанції. Кількісно визначають методом рідинної хроматографії.

Фармакологічна група. G02AD02 — препарати, які стимулюють скорочувальну активність міометрію (простагландини Е2).

Фармакологічні ефекти. Утеротонічна дія — стимулює скорочувальну активність та тонус міометрію, сприяє розм’якшенню, згладжуванню та розкриттю шийки матки. Чинить виражену стимулювальну дію на м’язи матки. Збільшує знижений при первинній слабкості пологової діяльності вміст вільного та сумарного ацетилхоліну в крові, активує аденілатциклазу, підвищує синтез цАМФ. Стимулює моторику кишок.

Застосування. Стимуляція пологів при доношеній вагітності; для передопераційного розширення шийки матки при перериванні вагітності в ранні та пізні строки; збудження та стимуляція пологової діяльності, а також зупинення тяжких післяпологових кровотеч (див. Стимулювальна терапія, Маткові препарати).

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; Машковский М.Д. Лекарственные средства. — М., 2000. — Т. 1; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed., A, 2001.

Опис активної речовини ДИНОПРОСТОН
за підтримки довідника лікарських препаратів "Компендіум"

Інші статті автора