ДИГОКСИН

ДИГОКСИН (Digoxinum), 3β-[(O-2,6-дидеокси-β-D-рибо-гексопіранозил-(1→4)-О-2,6-дидеокси-β-D-рибо-гексопіранозил-(1→4)-2,6-дидеокси-β-D-рибо-гексопіранозил)окси]-12b,14-дигідрокси-5β,14β-кард-20(22)-єнолід.

C41H64O14                                    Мол. м. 781

Digoxinum.ai

АФІ природного або синтетичного походження. Білий або майже білий порошок або безбарвні кристали, практично нерозчинний у воді, легкорозчинний у суміші рівних об’ємів метанолу й метиленхлориду, малорозчинний у 96% спирті. УФ-спектр: λmax=218 нм (A1m.ai=226) у метанолі, λmax=220 нм (A1m.ai=194) у 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої. [α]20D = від +10° до +13° (2% розчин у безводному піридині). Зберігають у добре закупореній тарі, яка запобігає дії світла.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом ТШХ; за реакцією спиртового розчину субстанції з розчином кислоти динітробензойної в лужному середовищі — з’являється фіолетове забарвлення; до оцтовокислого розчину субстанції додають розчин заліза (ІІІ) хлориду і обережно — кислоту сірчану концентровану — на межі поділу двох шарів має з’явитися коричневе забарвлення (верхній шар поступово забарвлюється у зелений, потім у синій колір). Кількісно визначають методом спектрофотометрії після реакції з розчином натрію пікрату лужного.

Фармакологічна група. С01АА05 — кардіотонічні препарати.

Фармакологічні ефекти. Антиаритмічна (прямий вплив на AV-вузол), кардіотонічна (позитивна інотропна; негативна хронотропна, негативна дромотропна; позитивна батмотропна) дія.

Застосування. Хронічна серцева недостатність, особливо з низьким серцевим викидом при нормальному синусовому ритмі та наявності ритму галопу; при дилатації шлуночків для зниження ЧСС при пароксизмі синусової тахікардії, викликаної серцевою недостатністю, параксизмальні надшлуночкові аритмії (тріпотіння передсердь, надшлуночкова тахікардія) (див. Антиаритмічні препарати).

Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; Лекарственные препараты Украины / под ред. член-кор. НАНУ В.П. Черных, проф. И.А. Зупанца. Х., 2005; Машковский М.Д. Лекарственные средства. — М., 2000. — Т. 1; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C.Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed., A, 2001.


Інші статті автора