ДИГІДРОТАХІСТЕРОЛ

Дигідротахістерол (Dihydrotachysterolum), (5Е,7Е,22Е)-(3S,10S)-9,10- секоергоста- 5,7,22-тріен-3-ол.

С28Н46O                                               Мол. м. 398,68

Dihydrotachysterolum.ai

АФІ природного або синтетичного походження. Безбарвні кристали або білий кристалічний порошок без запаху, практично нерозчинний у воді, розчинний в етанолі, дуже легкорозчинний у хлороформі, мало або повільнорозчинний у рослинних оліях. Tпл — 124–129 °С. УФ-спектр: λmax=242,5 нм, λmax=251 нм (=1000), λmax=260,5 нм в етанолі. [α]20D = від +99° до +103° (5% етанольний розчин). Зберігають у добре закупореній тарі, яка запобігає дії світла, при температурі не вище 5 °С.

Ідентифікують за УФ-спектром етанольного розчину речовини, який має λmax при 242,5 нм, 251 нм (=1000), 260,5 нм; за реакцією з сумішшю сурми хлориду та ацетилхлориду — з’являється червоне забарвлення. Кількісно визначають методом спектрофотометрії.

Фармакологічна група. А11СС02 — препарати, які регулюють обмін кальцію та фосфору.

Фармакологічні ефекти. D-вітаміноподібна дія, регулює кальцієво-фосфорний обмін.

Застосування. Гіпопаратиреоз (аутоімунний, після лікування радіоактивним йодом та післяопераційний), псевдопаратиреоїдизм, тетанія (м’язові судоми, зумовлені гіпокальціємією), хронічна ниркова недостатність (див. Вітаміни)).

Літ.: Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; Машковский М.Д. Лекарственные средства. — М., 2000. — Т. 2; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed., A, 2001.


Інші статті автора