ДЕРИМЕДВІДЬ Людмила Віталіївна

ДЕРИМЕДВІДЬ Людмила Віталіївна (21.10.1967, с. Ободівка Вінницької обл.) — доктор медичних наук (2006), завідувач (з 2005), професор (2006–2014) кафедри фармакотерапії, професор кафедри фармакології (з 2014) НФаУ.

Derimedved.tifЗакінчила з відзнакою лікувальний факультет Харківського медичного інституту (1991).

Працювала: санітарка функціональної діагностики 12-ї міської лікарні Харкова (1985); медсестра інфарктного відділення 25-ї міської клінічної лікарні Харкова (медсанчастина Харківського тракторного заводу) (1988–1991); викладач-стажер (1991–1992), асистент (1992–1999), доцент (1999) кафедри фармакології, завідувач (2005), професор (з 2007) кафедри фармакотерапії НФаУ; представник ДФЦ МОЗ України з питань фармакологічного нагляду в Харківській обл. (з 2004).

Напрями наукових досліджень: фармакологічні та фармакотерапевтичні дослідження антиоксидантів, протизапальних, кардіопротекторних та гепатозахисних ЛП.

Наукові здобутки: автор понад 190 наукових праць, 5 патентів, 2-х підручників, 2-х монографій, посібника-довідника. Підготувала одного кандидата наук.

Основні праці: Експериментальне обґрунтування застосування препаратів супероксиддисмутази при патологічних станах, обумовлених активацією процесів вільнорадикального окиснення (докт. дис.). — К., 2006; Перспективи застосування антиексудативної дії препаратів, що містять СОД, у дерматології // Ліки. — 1999. — № 1 (25) (співавт.); Хронофармакологічна залежність протизапальної дії супероксиддисмутази // Таврический медико-биологический вестник. — 2000. — Т. 3. — № 1–2 (співавт.); Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии. — Х., 2001 (співавт.); Фармакологічне дослідження кардіопротекторної дії супероксиддисмутаз різного походження // Вісник фармації. — 2001. — № 3 (27); Фармакология: Руководство для аудиторной и внеаудиторной работы студентов. — Х., 2002 (співавт.); Експериментальне дослідження протипроменевих властивостей рекомбінантної супероксиддисмутази // Укр. радіол. журн. — 2003. — № 4 (співавт.); Антиоксилювальні властивості рекомбінантної СОД при адріаміциновій кардіоміопатії // Вісник Вінницького державного медичного університету. — 2002. — № 6 (1); Клинико-экспериментальное обоснование применения препаратов супероксиддисмутазы в медицине. — Х., 2004 (співавт.); Дослідження ангіопротекторних і цукрознижувальних властивостей рекомбінантної супероксиддисмутази при дитизоновому діабеті у кролів // Експериментальна і клінічна медицина. — 2006. — № 1 (співавт.); Ефективність використання рекомбінантної супероксиддисмутази при цукровому діабеті // Клінічна фармація. — 2007. — № 1 (співавт.).


Інші статті автора