ДЕРИВАТИВ

ДЕРИВАТИВ (лат. derivatіо — відхилення) — фінансовий стандартний документ, що засвідчує право та зобов’язання придбати чи продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма Д. та порядок їх випуску та обігу встановлюється законодавством. До Д. належать: форвардний контракт, ф’ючерсний контракт, опціони. Відповідно до виду цінностей Д. розподіляються на фондові, валютні та товарні. Фондовий Д. — стандартний документ, який засвідчує право продати або купити цінний папір на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу фондових Д. установлюються державним органом, на якого покладаються функції регулювання ринку цінних паперів. Валютний Д. — стандартний документ, який засвідчує право продати або купити валютну цінність на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу валютних Д. установлюються НБУ. Товарний Д. — стандартний документ, який засвідчує право продати або купити біржовий товар (крім цінних паперів) на обумовлених стандартних умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу товарних Д. установлюються органом, на якого покладаються функції регулювання товарного біржового ринку.

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси / За заг. ред. В.Д. Базилевича. — К., 2002; Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. — К., 2002; Діденко В.М., Полова В.Д., Прядко В.В. Загальна теорія фінансів. — Чернівці, 2000.


Інші статті автора